Infoscience

Conference paper

Countermeasures proposed in case of the Livigno Reservoir (Swiss Alps) after the eco-accident in March 2013 satisfying safety requirements and preserving downstream aquatic fauna (Środki zaradcze zapewniające bezpieczeństwo i ochronę ichtiofauny w rzece Spöl poniżej zbiornika Livigno (Alpy Szwajcarskie) po katastrofie ekologicznej w marcu 2013 roku)

Related material