Kan statistikk si noe om mekanismer?

20.04.2020: Medisin og tall - Klassiske analyser av randomiserte kliniske forsøk forteller oss om en behandling virker, men ikke hvorfor.


Published in:
Tidsskrift for Den norske legeforening
Year:
Apr 20 2020
ISSN:
0029-2001
Laboratories:
 Record created 2020-10-15, last modified 2020-10-28


Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)