Files

Abstract

20.04.2020: Medisin og tall - Klassiske analyser av randomiserte kliniske forsøk forteller oss om en behandling virker, men ikke hvorfor.

Details

Actions

Preview