Randomisering under en pandemi

23.06.2020: Medisin og tall - Randomisering er en bærebjelke i evidensbasert medisin.


Published in:
Tidsskrift for Den norske legeforening
Year:
Jun 23 2020
ISSN:
0029-2001
Laboratories:
 Record created 2020-10-15, last modified 2020-10-15


Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)