Metode numerice pentru determinarea câmpurilor tridimensionale în rotoarele turbinelor Francis


Year:
2001
Publisher:
Timisoara, Universitatea politehnica
Note:
These Universitatea politehnica Timisoara
Laboratories:
BIBLMH
 Record created 2004-09-07, last modified 2018-01-27


Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)