Statecnosc pojedynczych fundamentow blokowych oraz slupowych z plytami poprzecznymi = [stabilité des fondements individuels en bloc et en poteaux avec plaques verticales]


Year:
1981
Publisher:
Warszawa-Poznan, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN:
83-01-00244-1
Laboratories:
BIBLASEN
 Record created 2004-09-07, last modified 2019-12-05


Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)